Zaposlenje

Posao i karijera

Ukoliko trenutno nema otvorenih konkursa, ili niste pronašli otvorenu poziciju koja odgovara Vašim interesovanjima, možete uz otvorenu molbu priložiti svoje podatke (CV) u bazu potencijalnih kandidata prijavom na office@union-medic.com

U skladu sa članom 15.  Zakona o zaštiti podataka ličnosti (“Sl.glasnik RS” br 87/18), dostavljanjem CV na naznačenu e-mail adresu dajete svoj pristanak da se podaci koji se odnose na ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e mail adresu, adresu prebivališta, završenu školu/fakultet, nivo obrazovanja, radno iskustvo, kao i ostale lične podatke koji su sastavni deo Vaše biografije, koristite isključivo u svrhu konkursa za poslove u Union-Medicu. Vaš pristanak na obradu i korišćenje ličnih podataka možete u svakom trenutku opozvati dostavljanjem izjave o opozivu pristanka, takođe na naznačenu adresu.
Biografija sa ličnim podacima se neće prenositi, koristiće se isključivo radi analize prijavljenih kandidata u svrhu njihovog eventualnog zaposlenja ,a čuvaće se narednih 5 godina na odgovarajući način zaštićen od zloupotreba, uništenja, neovlašćenih promena i pristupa. Rukovodilac podacima o ličnosti je Union-Medic d.o.o. Arhimandrita Jovana Radića 2, Novi Sad

Biće nam zadovoljstvo da Vas kontaktiramo kada se u našoj kompaniji pojavi potreba za vašim obrazovnim i stručnim profilom.

Prijavite se

    Popunjavanjem ovog obrasca ulazite u našu bazu potencijalnih saradnika. Nakon ukazane potrebe za poslovnim profilom poput Vašeg, pozvaćemo Vas na razgovor. Vaša mogućnost za zaposlenje u ovoj kompaniji zavisi samo od Vaših kvalifikacija.

    Copyrights © Union-medic d.o.o Novi Sad