Proizvodi

Proizvodni portfolio

Prema međunarodno prihvaćenom klasifikacionom sistemu za medicinske proizvode (ATC klasifikacija).

Preparati iz proizvodnog portfolia Union-Medica svrstani su u 5 farmakoterapijskih grupa.

Kardiovaskularni sistem


Molicor®
tablete
molsidomin
60×2 mg
Uputstvo
30×2 mg
Uputstvo


Nitroglicerin UNION
sublingvalna tableta
gliceriltrinitrat
40×0.5 mg
Uputstvo


Krv i krvotvorni organi


Acenokumarol UNION
tablete
acenokumarol
30×4 mg
Uputstvo


Folnacid UNION
tablete
folna kiselina
20×5 mg
Uputstvo


Mišićno-koštani sistem


Ibuprofen UNION
film tableta
ibuprofen
10×400 mg
Uputstvo


woman-blue

Respiratorni sistem


Aminofilin retard
tabl. sa produženim oslobađanjem
aminofilin
30×350 mg
Uputstvo


Koža i potkožno tkivo


Aciklovir UNION
krem
aciklovir
5% (50mg/g) 10g
Uputstvo


Copyrights © Union-medic d.o.o Novi Sad