O nama

Union-Medic d.o.o. Novi Sad

Union-Medic je domaći proizvođač humanih lekova, prisutan na tržištu Srbije od 2013 godine. Portfolio naše kompanije čine lekovi koji se već dugi niz godina koriste u prevenciji i lečenju stanovništva.

Naši lekovi nalaze se na listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i kao takvi predstavljaju pouzdanu i proverenu terapiju.

logo unionmedic-09

7RAZLIČITIH PREPARATA

5SEKTORA

9GODINA POSTOJANJA

Sektori i organizacija

Union-Medic je svoj rad organizovao u pet sektora.

 

GENERALNI DIREKTOR

SEKTOR PROIZVODNJE

SEKTOR KVALITETA

SEKTOR REGISTRACIJE

SEKTOR MARKETINGA I PRODAJE

SEKTOR RAČUNOVODSTVA I FINANSIJA

Proizvodnja

Proizvodnja se zasniva na sekundarnom pakovanju balka, koga do nivoa primarno spakovanog proizvoda proizvode i isporučuju renomirani ugovorni proizvođači.

Koncept kvaliteta u našem radu obuhvata sve, od izbora dobavljača sirovina koje koristimo u našim proizvodima, proizvodnih tehnologija, ugovornih proizvođača , kontrolnih laboratorija do gotovog proizvoda.

U skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse sprovodimo politiku kvaliteta.

Pored dozvole za proizvodnju, posedujemo i GMP sertifikat izdat od strane Ministarstva zdravlja.

Stručni Kadar

Stručno jezgro firme čine visokoobrazovani kadrovi iz oblasti farmacije, tehnologije i ekonomije koji su odgovorni za proizvodnju i kvalitet lekova kao i za uspešno funkcionisanje našeg poslovnog sistema. Stručni tim se konstantno usavršava kroz odgovarajuće specijalizacije, stručne skupove i različite vidove internih i eksternih edukacija. Sve ovo nam omogućava kontinuirano praćenje novina u oblasti farmaceutske industrije, zakonske regulative i farmaceutskog tržišta.

Distributeri naših proizvoda

farmalogist

Phoneis Pharm

Copyrights © Union-medic d.o.o Novi Sad