Učešće UNION-MEDIC- a na XVI kongresu Udruženja internista Srbije

Učešće UNION-MEDIC- a na XVI kongresu Udruženja internista Srbije

Na Zlatiboru, u hotelu Mona, od 02. – 05. juna 2016. održan je XVI kongres Udruženja internista Srbije.
Kongres je bio prilika da se predstave najnovija naučna saznanja i iskustva iz lekarske prakse koja
pokrivaju sve oblasti interne medicine. Takođe, značajno je bilo prisustvo i predstavnika farmaceutske
industrije, koji su podržali organizaciju kongresa i predstavili svoj proizvodni program kroz izložbene
aktivnosti ili edukativna predavanja. Union-Medic je bio aktivno prisutan na kongresu, na prvom mestu
kao sponzor ovog renomiranog stručnog skupa,a onda i kroz izložbeno mesto na kome su stručni
saradnici iz marketinga predstavljali raznovrsni proizvodni portfolio zainteresovanom lekarskom
auditorijumu. Štand Union-Medica je bio vrlo posećen,a komunikacija sa lekarima je bila na visokom
stručnom nivou i od obostrane koristi. Komentari internista su bili prilično pozitivni, i može se zaključiti
da su i dalje opredeljeni za prepisivanje naših lekova, zbog dobrog iskustva stečenog nakon
dugogodišnje upotrebe u lečenju pacijenata. Osim toga, istaknuto je da su mnogi Union-Medic- ovi lekovi
jedinstveni na tržištu i da nemaju odgovarajuću zamenu među registrovanim preparatima. Na kongresu
je predstavljena i nova generacija lekova, kao i novi savremeni pristupi lečenju kardiovaskularnih,
hematoloških, plućnih, endokrinih i ostalih bolesti. Predstavnici Union-Medic- a su pratili izlaganja
vrhunskih stručnjaka, sticali nova saznanja o inovativnim lekovima, upoznavali se sa svetskim
medicinskim trendovima, čime su demonstrirali stratešku usmerenost kompanije ka kontinuiranom
razvoju i proširenju proizvodnog programa.

 

kongres kongres1 kongres2

Copyrights © Union-medic d.o.o Novi Sad